Informácie

23.03.2017 15:51
Vážení rodičia, Školská jedáleň pri Materskej škole P. Horova 3  prevádzkuje v každej budove materskej školy samostatné kuchyne, v ktorých sa pripravuje 3 x denne strava pre deti, ktoré jednotlivé elokované pracoviská navštevujú. Pripravovaná strava  je dostatočne výživná  a spĺňa požadované výživové a hygienické kritériá. Deti  majú denne mliečne výrobky,  čerstvú  zeleninu,   ovocie a ovocnú šťavu pokrývame  z dotácie z projektu...

Informácie

23.03.2017 15:51
Vážení rodičia, Školská jedáleň pri Materskej škole P. Horova 3  prevádzkuje v každej budove materskej školy samostatné kuchyne, v ktorých sa pripravuje 3 x denne strava pre deti, ktoré jednotlivé elokované pracoviská navštevujú. Pripravovaná strava  je dostatočne výživná ...

Informácie

23.03.2017 15:51
Vážení rodičia, Školská jedáleň pri Materskej škole P. Horova 3  prevádzkuje v každej budove materskej školy samostatné kuchyne, v ktorých sa pripravuje 3 x denne strava pre deti, ktoré jednotlivé elokované pracoviská navštevujú. Pripravovaná strava  je dostatočne výživná ...