Potrebné tlačivá - Žiadosť o prijatie, Evidenčný lístok dieťaťa;